Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS i 2021. Innkrevingen begynte 3. august 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 211 896   6 835   - %
Februar 290 052   10 359   - %
Mars 344 492   11 113   - %
1. kvartal 846 440   9 405   - %
           
April 346 762   11 559   - %
Mai 340 251   10 976   - %
Juni 354 428   11 814   - %
2. kvartal 1 041 441   11 444   - %
1. halvår 1 887 881   10 430   - %
           
Juli 401 691   12 958   - %
August 405 597 331 384 13 084 11 427 - %
September 358 896 315 454 11 963 10 515 13,7 %
3. kvartal 1 166 184 646 838 12 676 10 963 - %
Sum akk. 3 054 065 646 838 11 187 10 963 - %
           
Oktober 336 433 295 669 10 853 9 538 13,8 %
November   225 839   7 528 - %
Desember   241 045   7 776 - %
4. kvartal   762 641   8 290 - %
          - %
Sum året   1 409 563   9 335 - %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS i 2020. Innkrevingen begynte 3. august 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar         - %
Februar         - %
Mars         - %
1. kvartal         - %
           
April         - %
Mai         - %
Juni         - %
2. kvartal         - %
1. halvår         - %
           
Juli         - %
August 331 384   11 427   - %
September 315 454   10 515   - %
3. kvartal 646 838   10 963   - %
Sum akk. 646 838   10 963   - %
           
Oktober 295 669   9 538   - %
November 225 839   7 528   - %
Desember 241 045   7 776   - %
4. kvartal 762 641   8 290   - %
          - %
Sum året 1 409 563   9 335   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv3 og Rv25 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 3 og rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert