Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Nullutslippskjøretøy
 

For å få rabatt med nullutslippskjøretøy forutsetter dette at du har en gyldig AutoPASS-avtale og en brikke montert i kjøretøyet.
Uten avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet med ordinær takst.

På Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum får nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv3 og Rv25 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 3 og rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert