Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Bompengeinnkrevingen på strekningen rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet begynte 3. august 2020 klokka 10:00. Det kreves inn bompenger i begge retninger i bomstasjonen på ny veg. Sideveg er foreløpig fritatt for bompenger.

Takster fra 19. februar 2021 kl. 12.00

Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy
med avtale
Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Ny rv. 3 / rv. 25 22 17,60 8,80 44 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Takster til 19. februar 2021 kl. 12.00

Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy
med avtale
Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Ny rv. 3 / rv. 25 43 34,40 17,20 86 0

 

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv3 og Rv25 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 3 og rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert